Våra verksamheter

Blankaholm är en sommarort som blomstrar upp under halvårets soligare dagar, liksom många andra orter längs Östersjön, därför ser vi över alla möjliga turistservicelösningar för att komma fram till hur man på bästa sätt kan skapa en unison samklang, så att vi kan nå alla besökande så tillfredsställande som möjligt – ett mål under utveckling så att säga!

Vi arbetar aktivt för att finna nya verksamheter samt konstruktiva utvecklingsmöjligheter och lösningar till de behov som uppstår.

Annonser