Spa

Vi håller just nu på med renovering utav våran bastu på området.

 

Under vintern led våran bastu hårda tag av både vind & is.

Men vi lyckades rädda den utan större problem!

Den lilla bastun kommer få liv igen.

Inför högsäsongen 2017 kommer den vara iordning för uthyrning.

Då kommer vi erbjuda er spa-erbjudande:

Vi tänder upp bastun och skapar en trevlig stämning inför ert besök.
Ni har möjlighet att välja mellan en lättare macka eller fika till en rejäl måltid.

 

Annonser