Sociala företag

Skoopi

skoopi_logoDen vanligaste formen av socialt företag är sociala arbetskooperativ där kooperatörerna får anställning, arbetsträning eller rehabilitering. De har anställningar med olika stöd eller sjukersättning som försörjning.
Av de cirka 150 olika sociala företagen som finns i Sverige är ungefär 100 av dessa sociala arbetskooperativ.


 

Sofisam

sofisamHär kan du läsa om hur ett arbetsintegrerat socialt företag definieras, vilka avgränsningar som finns samt vilka kriterier som gäller för att ett företag ska räknas som ett arbetsintegrerat socialt företag.

Du kan också läsa om vad delaktighet och empowerment innebär för dem som arbetar i det sociala företaget, samt om de tydliga former för delaktigheten i företagen som gäller beslutsfattande och informationsspridning.


 

Arbetsförmedlingen
Här kan du läsa om Arbetsförmedlingens roll vid af
socialt företagande på AF:s hemsida.


 

Företagande.se
Information om kooperativ och sociala företag samt foretagande_se
andra artiklar som kan vara användbara.


 

Tillväxtverket

Tillväxtverkets hemsida finns mycket information samlat, tillvaxtverket
både för att beställa eller för att ladda ned i pdf-format.

Den information som är gratis att beställa skickas som oftast fraktfritt. (se hemsida)