Om sociala företag

I ett socialt företag får man en möjlighet att skapa en personlig/individuell framtid och bryta ett långvarigt mönster av utanförskap från arbetsmarknaden.

Sociala företag:

  • har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden i samhälle och arbetsliv
  • skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt
  • återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter
  • är fristående från offentlig verksamhet

Mer om detta samt externa länkar finner du här.